Dây đơn cứng

Cấu tạo:

  • Cu/PVC (Ruột đồng 1 sợi)

Điện áp:

  • 300/500V
  • 450/750V
  • 600V

Tiết diện lõi:

  • 0.5mm², 0.75mm², 1mm²,  1.5mm²,  2mm², 2.5mm², 3mm², 4mm², 6mm², 8mm², 10mm²
Danh mục: Từ khóa: