Dây đôi mềm ovan

Cấu tạo: Cu/PVC/PVC

Điện áp: 300/500V

Tiết diện lõi: 0.75mm², 1mm²,  1.5mm², 2.5mm², 4mm², 6mm²

Danh mục: Từ khóa: