Cáp lõi trung tính XLPE

  Cấu tạo:

  • Cu/XLPE/PVC
  • Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (giáp sợi thép)
  • Cu/XLPE/DSTA/PVC (giáp hai lớp băng thép)

  Điện áp: 0.6/1(1.2) kV

  Tiết diện lõi:

  • 3×10+6mm², 3×16+10mm², 3×25+16mm², 3×35+16mm², 3×50+25mm², 3×70+35mm², 3×95+50mm²
  • 3×120+70mm², 3×150+70mm², 3×185+95mm², 3×240+120mm², 3×300+150mm², 3×300+185mm²,3×400+240mm²
  Danh mục: