Cáp chống cháy 60331

  Cấu tạo:

  • Giống như cáp hạ thế
  • Lớp vỏ bọc sử dụng băng Mica
  • Lớp vỏ bọc sử dụng Fr-PVC (Hợp chất chống bén cháy) hoặc LSHF (Hợp chất ít khói không halogen)
  • Tiêu chuẩn IEC 60331-21

  Số lõi: 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi

  Điện áp: 0.6/1(1.2) kV

  Tiết diện lõi:

  • 1.5mm², 2.5mm², 4mm²,  6mm²,  8mm²,
  • 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm²
  • 120mm², 150mm², 185mm², 240mm²
  Danh mục: