Cáp 3 lõi trung thế

  Cấu tạo:

  • Cu/XLPE/PVC
  • Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (giáp sợi thép)
  • Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (giáp hai lớp băng thép)

  Điện áp:

  • 3.6/6(7.2)kV, 6/10(12)kV, 8.7/15(17.5)kV
  • 12.7/22(24)kV, 18/30(36)kV, 20/35(40.5)kV

  Tiết diện lõi:

  • 35mm², 50mm², 70mm², 95mm²
  • 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², 300mm², 400mm²
  Danh mục: