Cáp 1 lõi cách điện XLPE

  Cấu tạo:

  • Cu/XLPE/PVC
  • Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC (giáp sợi nhôm)
  • Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC (giáp hai lớp băng nhôm)

  Điện áp: 0.6/1(1.2) kV

  Tiết diện lõi:

  • 1.5mm², 2.5mm², 4mm²,  6mm²,  8mm²,
  • 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm²
  • 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², 300mm², 400mm², 500mm², 630mm², 800mm², 1000mm²
  Danh mục: Từ khóa: