CUNG CẤP HƠN 1.000 CÔNG TRÌNH

Trong hơn 10 năm qua, Nam Hà Nội vinh dự đã góp phần tạo nên những công trình to lớn cho đất nước