Khu vực cáp hạ thế

Khu vực cáp treo

Xe nâng loại nhỏ

Khu vực ngoài trời

Dành cho cáp nguyên lô

Khu vực số 02

Dành cho dây nội thất

Khu vực số 3

Dây được sắp xếp theo màu

Khu vực số 04

Dành cho cáp lẻ

Khu vực số 05

Các nhân sự kỹ thuật đang sắp xếp các loại cáp theo từng khu vực riêng biệt.

Check kho ngay

Bảo quản chất lượng sản phẩm được công ty Nam Hà Nội ưu tiên hàng đầu

Tất cả các loại dây và cáp điện đều được đặt trong khu vực có mái che, các loại cáp cuộn đều được bọc băng co bảo vệ nhằm tránh nhiệt độ ẩm.

Bọc băng co bảo vệ cho dây

Trong quá trình giao hàng

Bọc băng co bảo vệ cho lô

Trong quá trình giao hàng

Đóng đai cho lô cáp

Trong quá trình giao hàng

Xe nâng số 5 cẩu cáp

Xe ô tô giao hàng

Full ảnh

Giao hàng

Cáp cao thế với Rulo sắt