Năm 2011

Năm 2011

  • Công trình Nhà kỹ thuật cao của Bệnh việt Việt Đức : nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, tại khu đất có một số hạng mục công trình một tầng đang sử dụng. Hầu hết các công trình này là các nhà tạm, nhà cấp 4 và công trình xây dựng từ thời Pháp thuộc nay đã xuống cấp và hết niên hạn sử dụng.
Comments Are Closed!!!
You might also likeclose