Đường 336 – TP Hạ Long

Đường 336 – TP Hạ Long

Công trình cải tạo, nâng cấp đường 336 là một trong 3 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hạ Long.

Comments Are Closed!!!
You might also likeclose