Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Tổng số nhân lực của công ty bao gồm 36 người, được phân bổ như sau:

  • Ban Giám Đốc: 03 người
  • Phòng Tổ chức hành chính: 03 người
  • Phòng Kế toán: 04 người
  • Phòng Kinh Doanh: 06 người
  • Phòng Dự án: 03 người
  • Phòng Điều hành Dịch vụ Kĩ thuật: 02 người
  • Phòng Quản lý kho hàng: 03 người
  • Tổ kĩ thuật : 12 người

sdtc

Nam Hà Nội với phương châm hoạt động: Trọn uy tín ~ Vẹn thành công, do đó chúng tôi phải chọn lựa các nhà cung cấp uy tín để có thể đảm bảo đáp ứng được tiêu chí trên với khách hàng. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực dây & cáp điện, chúng tôi đã quyết định chọn nhà cung cấp là : Công ty Cổ phần dây và cáp điện TAYA, Công ty cổ phần Hệ thống Ls vina, Công ty Dây và cáp điện Thượng Đình (Cadisun) . Ngoài ra để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi cũng lựa chọn thêm các nhà cung cấp dây điện khác như Cadivi, Goldcup, Trần Phú, Thịnh Phát…Và những nhà cung cấp này đến nay cũng đã rất tin tưởng và có những ưu đãi lớn đối với chúng tôi.

Comments Are Closed!!!
You might also likeclose