Cáp PVC hạ thế Taya

Cáp PVC hạ thế Taya

vsf1x1.5ta

1.3. Dây đôi dẹt VCTFK Taya.

  • Thông số kĩ thuật dây VCTFK:

day doi vctfk

  • Hình ảnh thực tế dây VCTFK:

vctfk2x6

2. Cáp cách điện và vỏ bọc PVC Taya.

  • Thông số kĩ thuật cáp PVC Taya :

taya pvc 2 loi

taya PVC 1 loi

Trang: 1 2 3

Comments Are Closed!!!
You might also likeclose